Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτοβελτίωσης και την συνεχή εναλλαγή θεραπευτών