Ντροπή και Μικρο-επιθετικότητες (Shame and Micro-aggressions)