Καραντίνα και η ελευθερια να εκφράζουμε συναισθήματα που προϋπήρχαν