Η σχέση μεταξύ της αίσθησης της προσωπικής μας αξίας και της αλληλεγγύης