Εάν υπήρχαν μόνο δυο πρακτικές που οδηγούν στην ψυχική ευημερία, θεωρώ ότι είναι οι εξής δυο: