Ένας βασικός και αποτελεσματικός τρόπος για να νιώσουμε καλύτερα, πέρα απο κάθε ψυχοθεραπεία.