Οι συναντήσεις με θεραπευόμενους γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης ή και τηλεφώνου, καθώς και στο γραφείο μου, για όσους αισθάνονται άνετα με την θεραπεία δια ζώσης και συμφωνούν με τις οδηγίες ασφαλείας COVID.

Δέσποινα Πλουσίου

Ποσειδώνος 11 & Βασιλέως Παύλου
Βούλα
tel.: office +30 213 0261551
cell:+30 690 7362222
e-mail: Despinaploussiou@me.com

Επικοινωνήστε μαζί μου